Historické cedule

U příležitosti 160ti let od svého založení vydal Pivovar Rohozec emisi replik historických plechových cedulí. Některé jsou zcela shodné s původními originály, jiné byly částečně upraveny nebo vyrobeny na základě původních grafických podkladu z počátku 20. století.

Plechová cedule Parostrojní pivovar je replikou plechové cedule z období před rokem 1909, tedy z doby před prodejem pivovaru společnosti hostinských. Zakladatelem pivovaru byl Ferdinand Unger, prodej pivovaru uskutečnil jeho vnuk Karel. Tato replika nejstarší dochované propagační plechové cedule z období Rakouska – Uherska zachycuje i erb šlechtického rodu Ungru, jehož část (štít) je zakomponována i do současného loga Pivovaru Rohozec.

Historie pivovaru - Pivovar Rohozec
Historie pivovaru - Pivovar Rohozec

Plechové cedule elipsovitého tvaru Malorohozecký ležák z roku 1910 nebo 1911. V originále se jednalo současně o propagační plechovou ceduli i papírovou etiketu v české nebo německé verzi. Tato replika je částečně pozměněna oproti originálu. Ten byl v barvách červené a modré, na replice je modrá nahrazena zelenou. Duvodem k této úpravě byl záměr částečného odlišení od originálu a snaha se přiblížit barvám, které ve svých propagačních materiálech pivovar využívá v současné době.

Plechová cedule Podílní list byla vyrobena podle předlohy originálu podílního listu z roku 1910. Jeho majitelem byl Karel Unger, který si podílními listy zajistil i po prodeji částečné vlastnictví a podíl na výnosech nově založeného Společenského pivovaru hostinských v Malém Rohozci. Tato cedule je na dolním okraji opatřená novodobým logem a letopočty připomínající 160 let od založení pivovaru.

Historie pivovaru - Pivovar Rohozec
Historie pivovaru - Pivovar Rohozec

Plechové cedule Malorohozecký 12- Skalák čerpají motiv rovněž z období před 1. světovou válkou. Cedule byla inspirována dobovou etiketou, na které byl červený nápis 12- Březňák. Tento název je v současné době chráněná značka jiného pivovaru, a proto byl nahrazen naším názvem 12- Skalák. Připomeňme krátce, co ve skutečnosti znamenalo označení Březňák v pivovarství období Rakouska – Uherska a první republiky. Jednalo se o silnější pivo, které se v pivovarech vařilo v březnu jako zásoba pro letní období – takže Březňák, jako typ piva, byl téměř v každém pivovaře.

Limitovanou emisi uzavírá plechová cedule Malorohozecké pivo z meziválečného období, z časů světové hospodářské krize. Jedná se o poměrně přesnou repliku. Grafické ztvárnění má jednodušší charakter, který byl obvyklý pro toto období.

Historie pivovaru - Pivovar Rohozec

Aktuality

NOVINKA !!!! 15l KEG sud na Rohozci k prodeji od 26. 4. 2017 v pivovaru a v kiosku u pivovaru


Nově si u nás v pivovaru můžete zakoupit 15l sud piva ROHOZEC Skalák světlá jedenáctka – Alk.5% obj. Cena 387,- Kč + záloha za KEG 2.000.- Kč.

20. Slavnosti piva Rohozec


Zveme Vás na 20. Slavnosti piva Rohozec dne
17. 6.2017 od 13:00 hod.

Těšíme se na Vás

Dej Bůh štěstí
Pivovar Rohozec

SETKÁNÍ HOSPODSKÝCH NA ROHOZCI


Dne 19. 4. 2017 se uskutečnilo SETKÁNÍ HOSPODSKÝCH, na kterém jsme představili náš nový druh piva, který na veřejnost uvedeme poprvé 17. 6. 2017 na 20. SLAVNOSTECH ROHOZECKÉHO PIVA. Na této akci měli účastníci možnost vidět průběh vaření tohoto piva a zapojili se i do jeho tvorby. Akci navštívili i dva výherci naší facebookové Velikonoční […]


Pivovar Rohozec

Je vám více než 18 let?

Ověřte prosím váš věk.Dětský pohár ROHOZEC

Pivovar Rohozec

Pivovar ROHOZEC, a.s. dodržuje platný zákon o regulaci reklamy, Kodex rady pro reklamu a dobrovolný etický kodex Iniciativy zodpovědných pivovarů. Proto žádáme osoby mladší 18 let (21 let v USA), aby nevstupovaly na naše internetové stránky. Děkujeme.