Historické cedule

U příležitosti 160ti let od svého založení vydal Pivovar Rohozec emisi replik historických plechových cedulí. Některé jsou zcela shodné s původními originály, jiné byly částečně upraveny nebo vyrobeny na základě původních grafických podkladu z počátku 20. století.

Plechová cedule Parostrojní pivovar je replikou plechové cedule z období před rokem 1909, tedy z doby před prodejem pivovaru společnosti hostinských. Zakladatelem pivovaru byl Ferdinand Unger, prodej pivovaru uskutečnil jeho vnuk Karel. Tato replika nejstarší dochované propagační plechové cedule z období Rakouska – Uherska zachycuje i erb šlechtického rodu Ungru, jehož část (štít) je zakomponována i do současného loga Pivovaru Rohozec.

Historie pivovaru - Pivovar Rohozec
Historie pivovaru - Pivovar Rohozec

Plechové cedule elipsovitého tvaru Malorohozecký ležák z roku 1910 nebo 1911. V originále se jednalo současně o propagační plechovou ceduli i papírovou etiketu v české nebo německé verzi. Tato replika je částečně pozměněna oproti originálu. Ten byl v barvách červené a modré, na replice je modrá nahrazena zelenou. Duvodem k této úpravě byl záměr částečného odlišení od originálu a snaha se přiblížit barvám, které ve svých propagačních materiálech pivovar využívá v současné době.

Plechová cedule Podílní list byla vyrobena podle předlohy originálu podílního listu z roku 1910. Jeho majitelem byl Karel Unger, který si podílními listy zajistil i po prodeji částečné vlastnictví a podíl na výnosech nově založeného Společenského pivovaru hostinských v Malém Rohozci. Tato cedule je na dolním okraji opatřená novodobým logem a letopočty připomínající 160 let od založení pivovaru.

Historie pivovaru - Pivovar Rohozec
Historie pivovaru - Pivovar Rohozec

Plechové cedule Malorohozecký 12- Skalák čerpají motiv rovněž z období před 1. světovou válkou. Cedule byla inspirována dobovou etiketou, na které byl červený nápis 12- Březňák. Tento název je v současné době chráněná značka jiného pivovaru, a proto byl nahrazen naším názvem 12- Skalák. Připomeňme krátce, co ve skutečnosti znamenalo označení Březňák v pivovarství období Rakouska – Uherska a první republiky. Jednalo se o silnější pivo, které se v pivovarech vařilo v březnu jako zásoba pro letní období – takže Březňák, jako typ piva, byl téměř v každém pivovaře.

Limitovanou emisi uzavírá plechová cedule Malorohozecké pivo z meziválečného období, z časů světové hospodářské krize. Jedná se o poměrně přesnou repliku. Grafické ztvárnění má jednodušší charakter, který byl obvyklý pro toto období.

Historie pivovaru - Pivovar Rohozec

Aktuality

Pozvánka na valnou hromadu 2017


Valná hromada uskuteční dne 20. 4. 2017 ve 13,00 hodin v sídle společnosti na adrese Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov.

Stříbrná pivní pečeť – Rohozec Třináctka speciální pivo


Rohozec třináctka obsadila druhé místo v kategorii světlých speciálních piv a tak získala Stříbrnou pivní pečeť… :-) musíte ochutnat, je to dobrota… 😀

Zlatá pivní pečeť – Skaláczech lehké pivo


získali jsme Zlatou pivní pečeť s naším lehkým pivem Skaláczech…:-) ochutnejte při práci a po sportu, má nižší obsah alkoholu a tak optimálně doplní ztracené tekutiny…a navíc, jak je vidět z ocenění, i chutná…:-D


Pivovar Rohozec

Je vám více než 18 let?

Ověřte prosím váš věk.1. závod ještědského žebříčku v orientačním běhu

Pivovar Rohozec

Pivovar ROHOZEC, a.s. dodržuje platný zákon o regulaci reklamy, Kodex rady pro reklamu a dobrovolný etický kodex Iniciativy zodpovědných pivovarů. Proto žádáme osoby mladší 18 let (21 let v USA), aby nevstupovaly na naše internetové stránky. Děkujeme.